July 25, 2024
RSS

Bent u eigenaar en/of exploitant van een drinkwaterinstallatie? Dan bent u (mede)verantwoordelijk voor een goede aanleg en beheer van de drinkwaterinstallatie. Uw installatie of de installatie die u exploiteert staat in contact met het openbare distributienet. Wanneer beveiligingen ontbreken, niet functioneren of tekortschieten, kunt u ongewild het distributienet verontreinigen. Verder maken derden (medewerkers, klanten etc.) gebruik van de installatie. Tekortkomingen in aanleg of beheer kunnen hun gezondheid in gevaar brengen.

Om de gezondheid te beschermen moet u aan bepaalde regels voldoen. Deze zijn neergelegd in de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit (deze kunt u vinden op deze site). Ook hanteert uw drinkwaterbedrijf voorwaarden voor de aanleg en het beheer van uw installatie. Afhankelijk van het drinkwaterbedrijf zijn dit algemene voorwaarden, aansluitvoorwaarden en/of leveringsvoorwaarden (op te vragen bij uw drinkwaterbedrijf). Technische eisen aan inrichting en onderhoud van de installatie zijn opgenomen in de NEN 1006 normen. Ze zijn uitgewerkt in de Waterwerkbladen.

Jaarlijkse verplichte controle op keerkleppen (beveiligingstoestellen)

Het Waterwerkblad 1.4 verplicht u als ondenemer of exploitant jaarlijks de keerkleppen in uw drinkwaterinstallatie (beveiligingstoestellen) te controleren op werking. Neeleman installatieservices kan deze controle voor u uitvoeren en hiermee deze verplichtingen voor u ontzorgen. Wij beschikken over moderne apparatuur, hiermee kunnen wij de keerkleppen snel en accuraat controleren.

Tijdens een eerste bezoek inventariseren wij de aanwezige keerkleppen en controleren wij of hierbij de juiste keerkleppen aanwezig zijn. Vervolgens worden de aanwezige keerkleppen direct op juiste werking gecontroleerd, voor de tappunten en machines waar geen keerklep aanwezig is zal een advies worden gegeven conform regelgeving. Vervolgens worden de constateringen schriftelijk aan u gerapporteerd. Onze eigen installateurs kunnen voorzien in herstel van eventuele problelemen die gecontateerd kunnen worden.

Waar kunt u keerkleppen vinden?

Deze kunt u vinden bij vaatwassers, koffieautomaten, brandslanghaspels, wasmachines, gevelkranen, oog- en nooddouches en andere apparaten welke aangesloten zijn op het drinkwaterinstallatie.

Indien het aantal keerkleppen bekend is kunt u bij ons direct een offerte aanvragen. Mochten het aantal keerkleppen bij u op locatie niet bekend zijn, neem dan contact met ons op, dan kunnen wij kosteloos een opname komen uitvoeren.