July 25, 2024
RSS

Gas

Aanleg van nieuwe gasleidingen, reparatie en controles van bestaande gasleidingen en gasapparatuur.


Onze monteurs zorgen voor een perfecte aanleg van uw gasleiding. Berekeningen hiervoor worden gemaakt volgens GAVO-voorschriften en werkzaamheden worden uitgevoerd volgens GAVO NEN 1078.

Het opsporen van gaslekkages en storingen worden uitgevoerd met meet- en opsporingsapparatuur. Uw gasapparatuur kan jaarlijks worden gecontroleerd.

Tevens kan de prestatie van uw apparaat gemeten worden. Jaarlijkse controle en onderhoud verbeteren het rendement en levensduur van uw apparatuur.

gaswat1