June 21, 2024
RSS

We onderscheiden 2 soorten vloerverwarming, nl.

• hoofdverwarming
• basis- of bijverwarming

Hoofdverwarming
Is de vloerverwarming hoofdverwarming dan is de vloerverwarming alleen voldoende om de
gewenste ruimtetemperatuur te krijgen. Er zijn dan geen andere warmtebronnen, zoals
radiatoren of luchtverwarming. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat er toch bv. een
radiator is bij geplaatst als het vloeroppervlak niet voldoende warmte kan afgeven. Dat kan
voorkomen in kleine ruimtes, zoals een badkamer of een kleine keuken waar een douchebak
of aanrecht verhoudingsgewijs te veel vloeroppervlakte in gebruik neemt. Ook in een
woonkamer kan deze situatie optreden bij grote afkoelende vlakken, zoals raampartijen of een
schuifpui. Dit warmteverlies is op te vangen door het plaatsen van een radiator of door een
zgn. randzône. Een randzône is een stuk vloer, waar meer buizen per m² in de vloer liggen
waardoor de warmteopbrengst op die plaats groter is. De maximale comfortabele
vloertemperatuur (29ºC) wordt daar wel wat hoger (max. 30ºC-34ºC) maar omdat op die
plaatsen niet wordt geleefd zal dat geen problemen geven.
stookadvies
Wij adviseren om de ruimtetemperatuur zo veel mogelijk te handhaven en alleen dagelijks te
verlagen als u langer weg gaat of ‘s nachts. De maximale verlaging in deze situatie mag niet
meer zijn dan 3ºC.
Voorbeeld: dagtemperatuur 19ºC
nachttemperatuur 16ºC
Vloerverwarming reageert trager dan radiator- of luchtverwarming. Dit is geen nadeel maar het
stookgedrag is anders.
Om vloerverwarming op temperatuur te krijgen is 1 à 2 uur nodig (afhankelijk van het
toegepaste systeem). Wanneer de totale vloer te veel afkoelt (‘s nachts) dan moet 1 à 2 uur
eerder worden begonnen met stoken om bij het opstaan de gewenste ruimtetemperatuur te
hebben bereikt. Proefondervindelijk is vast gesteld dat er ook meer energie nodig is bij het
opwarmen van een te koude vloer, dan wanneer men ‘s nachts de installatie door laat branden.
Basis- of bijverwarming
Bijverwarming is een gangbare maar foutieve benaming voor vloerverwarming die wordt
aangevuld met andere warmtebronnen, zoals radiatoren of luchtverwarming. We spreken over
basisverwarming als de vloerverwarming de basis is voor de warmte in het vertrek en niet de
radiatoren. De radiatoren worden pas in werking gezet als de vloer niet meer de benodigde
warmte kan leveren. In bv. koude periodes. Het nadeel van dit systeem is dat u niet optimaal
de voordelen van vloerverwarming heeft, zoals een hoger rendement en geen ontsierende
radiatoren. Het voordeel is echter dat u de ruimte sneller op temperatuur heeft dan alleen met
vloerverwarming.

 

Stookgedrag
Omdat vloerverwarming in het algemeen minder energie verbruikt dan radiatoren wordt het
aanbevolen om de vloerverwarming altijd als basisverwarming te gebruiken. Dit geeft dan het
volgende advies:
. voorjaar: vloerverwarming aan, radiatoren uit (eventueel soms aan)
. zomer: vloerverwarming aan, radiatoren uit (of hele verwarmingssysteem uit)
. najaar: vloerverwarming aan, radiatoren uit (eventueel soms aan)
. winter: vloerverwarming aan, radiatoren aan.