May 23, 2024
RSS

Waterontharders

Hard water veroorzaakt kalkaanslag. Maar hard water komt nog slechts op enkele plekken in Nederland voor. Is apparatuur om het leidingwater te ontharden dan wel nodig? De Consumentenbond schrijft dat dit bijna nergens in Nederland nodig is. Want vrijwel nergens in Nederland stroomt nog erg hard water uit de kraan, omdat de meeste waterbedrijven het water eerst ontharden. In het grootste deel van het land ligt de hardheid van het leidingwater rond 8 °DH. Tot 17 ° DH spreken we in Nederland volgens de officiële meting van een gemiddelde hardheid.

 

Is een waterontharder nodig?
Als installatiebedrijf hebben we daar onze twijfels bij. Wij raden het gebruik van onthardingsapparaten vooralsnog om de volgende redenen af:

• Hard water komt nog slechts op enkele plekken in Nederland voor.
• In onthard water kunnen metalen uit de waterleiding oplossen. Dat brengt risico’s met zich mee.
• Van ontharders die werken met magneten is niet bekend of ze neveneffecten hebben voor de gezondheid.
• Van ontharders die werken met omgekeerde osmose en ionenwisselaars geldt dat er bacteriegroei in kan optreden. Over de gevolgen daarvan is nog te weinig bekend.
• Een waterfilter is in principe een overbodig apparaat. Het water dat bij u thuis uit de kraan komt, is altijd van goede kwaliteit. Daar komt bij dat zich in het filter bacteriën kunnen ophopen.
• Het ontharden van water is een vorm van waterbehandeling. Daarom is een meetprogramma verplicht wanneer zelf onthard water aan derden wordt aangeboden middels een collectieve drinkwaterinstallatie. Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl.

 

Schaal
Vitens krijgt regelmatig de vraag waarom verkopers van waterontharders een anders schaal hanteren ten aanzien van de hardheid van het water. Het antwoord ligt voor de hand, maar het is niet aan ons om daarover te oordelen.

 

De officiële schaal van hardheid is als volgt:

0 tot en met 3 °DH zeer zacht water.
4 tot en met 7 °DH zacht water.
8 tot en met 11 °DH gemiddeld water.
12 tot en met 17 °DH vrij hard water.
18 tot en met 30 °DH hard water.

Wilt u weten wat de hardheid van uw water is, dan kun tu dat per postcode controleren:
http://www.vitens.nl/overvitens/water/waterkaart/Paginas/Waterkaarthardheid.aspx